KOULUTUS

Sosiaalinen media haltuun

Yritykset ja yhdistykset voivat hyötyä merkittävästi sosiaalisen median luomista ratkaisuista näkyvyyden ja viestinnän tehostamiseksi ja helpottamiseksi. Tehokkaiden palveluratkaisujen asiosta hallinnolliset toimet helpottuvat ja aikaa jää keskeisen toiminnan toteuttamiseen ja jäsenten keskinäiseen tekemiseen. Digi Tanella on vuosien kokemus järjestötoiminnasta ja haluan tuoda tämän kokemuksen kautta edistystä muiden järjestöjen ja yritysten toimintaan. Digiloikka voi kuullostaa haastavalta ja vaikealta, mutta kokemuksesta voin sanoa , että alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo. Koulutus yhteisön tarpeisiin räätälöidään tapauskohtaisesti. #digiloikka #somehaltuun #digitukipalvelut #yhdistysavain #youtube #instagram #facebook

Järjestöille ja pienille yrityksille

EDULLISIA JA ILMAISIA PALVELUITA

Yhdistysavain, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube ja Google G-Suite palvelut ovat yleisimmin käytettyjä sosiaalisen median työkaluja.

Kitupiikki tai Tappio -kirjanpito-ohjelmat

Digi Tane opastaa kuinka saatte palvelut helposti käyttöön. Tehostatte niillä yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää, näkyvyyttä ja taloudenhallintaa. Tehokkuuden asiosta hallinnolliset toimet helpottuvat ja aikaa jää yhdistyksen keskeisen toiminnan toteuttamiseen ja jäsenten keskinäiseen tekemiseen. #kirjanpitokuntoon #tehokkaastieteenpäin #somehaltuun

Ääni ja äänitys tutuksi

Digi Tane tarjoaa mm. oppilaitoksille 4 tunnin opetusjakson, jossa tutustutaan äänen fyysisiin ominaisuuksiin: Taajuus, nopeus, voimakkuus ja harmonia.

Perehdytään äänenvoimakkuuden ja kuulonsuojauksen merkitykseen sekä nykyaikaaseen äänitys- ja äänentoistotekniikkaan.

Kokeillaan ja leikitään äänitekniikalla sekä äänitetään oma biisi mahdollisuuksien mukaan. Tarvittava kalusto kulkee mukana ja opetus toteutetaan oppilaitoksen tiloissa.

#opitaanleikkimällä #äänitystutuksi #kuulonsuojaus #äänenvoimakkuus #äänennopeus