ON AIR

VIDEOTALLENNE, SUORATOISTOLÄHETYS VAI WEBINAARI?

Suoratoistolähetykset, videotallenteet ja webinaaritilaisuudet ovat tehokkaita tapoja jakaa tietoa. Ennen kuin päätetään, kuinka tietoa jaetaan, on hyvä pohtia, mikä vaihtoehto soveltuu parhaiten halutun tiedon jakamiseen. Valintaa tehdessä ratkaisevia tekijöitä ovat kohdeyleisön vuorovaikutustarpeet ja yleisömäärä. Lopullinen esitystapa voi olla myös näiden valintojen monimuotoinen yhdistelmä, jolla usein saavutetaan tiivis, laadukas ja vaikuttava lopputulos.

TEKNIIKKA
Kaikessa ääni- ja kuvaviestinnässä tulee ottaa huomioon tiedon selkeä käsittely ja riittävän laadukas esitystekniikka.
Huomioitavia asiota ovat:
# valitse tilanteeseen ja aiheeseen sopiva häiriötön kuvausympäristö
# riittävä kohdevalaistus suhteessa taustaan
# silmälasien ja lasipintojen heijastuksia voidaan vähentää hyvällä valaistuksen asemoinnilla
# kohteiden tai kohdehenkilöiden erottuvuus taustasta värien, valaistuksen ja syvyysterävyyden avulla
# vältettävä harkitsematonta ja liiallista erikoislähikuvien, yleiskuvien sekä kuvatehosteiden käyttöä
# mikrofonit riittävän lähelle äänilähdettä selkeän puheäänen saavuttamiseksi
# teksti- ja kuva-aineiston selkeys sekä virheettömyys

VIDEOTALLENNE (YouTube video)
Videotallenne voidaan tuottaa suunnitelmallisesti ja laadukkaasti ennen julkaisua, esim. dokumentit, uutiskatsaukset, tiedotteet, mainokset tai erilaiset esitykset ja puheenvuorot, joissa yleisöllä ei ole tarvetta olla reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa keskenään. On kuitenkin muistettava, että esiintyminen ilman kohdeyleisöä voi olla monille vaikeaa tai jopa tylsää. Tämä voi näkyä valmiissa videossa. Videotallenne voi yksinkertaisimmillaan olla kännykkäkameralla kuvattu tiedote, tervehdys tai vastaavasti usealla kameralla kuvattu, laadukkaasti äänitetty ja editoitu musiikkivideo, tanssi- tai teatteriesitys. Videotallenteen tekeminen on aina teknisesti varmempi keino kuin suoratoistolähetys. Valmis video voidaan julkaista esim. YouTube-alustalla, jossa katselumäärät voivat Suomessa kasvaa hetkessä jopa miljooniin, jos videon sisältö on kiinnostava, laadukas ja tieto videon suosiosta leviää laajalle.

Huomioitavaa YouTube videossa
# Mahdollistaa jopa 8K -videolaadun
# Rajoittamattomat katselumäärät
# Katsojat voivat jättää tekstimuotoisia kommentteja
# EI reaaliaikaista vuorovaikutusmahdollisuutta
# YouTube -tilin haltija eli videon lataaja vastaa videon kuva- ja äänisisällön tekijänoikeuksista, jotka voivat rajoittaa videon maailmanlaajuista näkyvyyttä
# Katsojille näytetään videon yhteydessä YouTube-palvelun kautta esitettäviä kohdennettuja mainoksia, jos videota ei ole suunnattu lapsille.

SUORATOISTOLÄHETYS eng. LIVE STREAM (YouTube tai Facebook live)

Ohjeet: https://support.google.com/youtube/topic/9257891?hl=fi&ref_topic=9257610


Suoratoistolähetyksen avulla saadaan välitettyä tietoa lähes reaaliajassa ympäri maailmaa. Teknisesti yksinkertainen suoratoistolähetys voidaan toteuttaa jopa kännykkäkameralla tai kannettavalla tietokoneella, jossa on mikrofoni ja webbikamera valmiina. Kokemattomalle esiintyjälle suoratoisto voi luoda alkujännitystä, joka useimmiten tasaantuu esiintymisen aikana. Jännitystä voidaan lieventää ennakkovalmisteluilla ja teknisillä harjoituksilla, joita on syytä toteuttaa aina ennen varsinaista suoraa lähetystä.

Monimuotoisen laadukkaan suoratoistolähetyksen toteuttaminen edellyttää kokemusta, teknistä ammattitaitoa, ennakkovalmistelua, testausta ja hyvää ennakkomarkkinointia kohdeyleisölle. Suoratoistolähetyksissä on mahdollista hyödyntää interaktiivista vuorovaikutusta, jolloin kohdeyleisö voi osallistua lähetyksen sisältöön esimerkiksi lähettämällä kysymyksiä ja vastauksia keskustelukanavan kautta (Chatti). Tämä tulee huomioida ennakkosuunnitellussa ja varata vähintään yksi henkilö, joka huolehtii chatti-kanavan ylläpidosta. Ohjelmistojen avulla suoratoistolähetykset voivat sisältää suoranvideokuvan ja äänen lisäksi valmiita esituotettuja videoita, valokuvia, PowerPoint esityksiä ja jopa suoria etävideopuhelu yhteyksiä. Yksi suosituimmista suoratoistolähetys ohjelmista on täysin ilmainen OBS (Open Broadcast Software) https://obsproject.com/fi/.

YouTube on yksi maailman suosituimmista suoratoistoalustoista erityisesti laadun, toimintavarmuuden ja käytettävyyden ansiosta. Facebook on myös kasvattanut suosiota, mutta sen käyttö edellyttää kirjautumista myös suoratoiston katsojalta, jolloin vain Facebookiin rekisteröityneet käyttäjät voivat seurata Facebookin kautta välitettävää suoratoistolähetystä. Nuorten suosiossa ovat myös Twitch ja Discord, joiden aiheena on pääsääntöisesti verkkopelaaminen.

Huomioitavaa YouTube-LIVE-suoratoistolähetyksessä
# Tekniset kenraaliharjoitukset ja rentoutumisharjoitukset
# Enintään teräpiirto (FullHD) kuvanlaatu (6MB/s)
# Rajoittamattomat katselumäärät
# Puhelimellä lähettävä suoratoisto onnistuu vain kirjautuneelta Google-palveluiden käyttäjältä, jonka YouTube-kanavalla on vähintään 4000 "tilaajaa". Näin ehkäistään haitallisten ja laittomien sisältöjen rajaton välittäminen suoratoistolähetyksenä.
# YouTube -tilin haltija eli suoratoistolähetyksen julkaisija vastaa videon kuva- ja äänisisällön tekijänoikeuksista, jotka voivat rajoittaa lähetyksen maailmanlaajuista näkyvyyttä
# Lähetys tallentuu automaattisesti YouTube videoksi, jota on mahdollisuus muokata ja jättää yleisön katsottavaksi. Jälkikatselumäärät ovat usein moninkertaiset verrattuna suoraan lähetykseen.

WEBINAARI
Webinaari on avoin tai suljettu videoneuvottelutilaisuus, jossa kaikki tai rajatut osallistuja voivat välittää videokuvaa ja ääntä kaikkien osallistujien kesken. Webinaari-tilaisuus edellyttää erillisen palvelun käyttöä, johon kaikki osallistujat "kirjautuvat" linkin, käyttäjätunnuksen tai salasanan avulla. Jitsi Meeting on täysin ilmainen ja helpoin tapa luoda videoneuvottelutilaisuus. https://meet.jit.si/
Muita yleisimpiä videoneuvottelualustoja ovat Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, Google Hangout.

Webinaarin eli videoneuvottelutilaisuuden laadukas onnistuminen edellyttää kaikilta osallistujilta laadukasta internet-yhteyttä, hyvää teknistä valmiutta ja kokemusta videoneuvottelualustan käytössä sekä riittävän laadukasta webbikameraa ja mikrofonia sekä ennen kaikkea kohdeyleisön kiinnostusta, aktiivisuutta ja tutustumista webinaarissa käsiteltäviin aiheisiin. Webinaarissa esitysvuorossa olevan henkilön ääni ja videokuva välitetään koko yleisölle. Esitystä ja esitysmateriaalia voidaan ohjata esiintyjän omalta koneelta tai keskitetysti yhden osallistujan koneelta. On myös suositeltavaa valmistella kohdeyleisö riittävällä ennakkomateriaalilla sekä ennakkokysymyksillä, jolloin varsinaisessa webinaaritilaisuudessa syntyy paremmat vuorovaikutusmahdollisuudet asiantuntijoiden, esiintyjien ja kohdeyleisön kesken.

Huomioitavaa webinaaritilaisuuden toteuttamiseksi
# Riittävät ennakkovalmistelut kohdeyleisön aktivoimiseksi
# Laadukkaat ja riittävät internet-yhteydet
# Tärkeiden kuva- ja ääniyhteyksien testaus n. 2 pv ennen tilaisuutta
# Osallistujille mahdollisuus tekniseen tukeen ennen lähetyksen alkua ja lähetyksen aikana
# Suoratoistolähetys tai valmis video voi toimia alustuksena / osana webinaaritilaisuutta

HYVÄ TIEDONSIIRTONOPEUS ON SUORATOISTOLÄHETYKSEN JA WEBINAARITILAISUUDEN EDELLYTYS
Nykytekniikalla pystymme tuottamaan ja nauttimaan suoratoistopalveluista sekä olemaan vuorovaikutuksessa lähes reaaliajassa maailman ympäri. Tulevaisuudessa nämä mahdollisuudet paranevat internet-verkkoteknologian kehittyessä ja tiedonsiirtonopeuksien kasvaessa.

Tiedonsiirtonopeus on merkittävin tekijä laadukkaan suoratoistolähetyksen toteuttamiseksi. Nykyaikaiset kiinteät valokuitu- ja kaapeliverkkoyhteydet takaavat tasaisen ja laadukkaan yhteyden. Vastaavasti langattomat 4G- ja 5G-verkkoyhteydet eivät tuota tasaista verkkoyhteysnopeutta, koska nopeus vaihtelee käyttäjämäärän ja kuuluvuuden perusteella. 5G-verkkojen kehitystä voi seurata mm. tältä verkkosivulta https://www.speedtest.net/ookla-5g-map

Onnistunut suoratoisto edellyttää hyvää internet-yhteyttä lähetyksen tuottajalta sekä sen seuraajalta, lisäksi käytettävän palvelualustan (esim. YouTube tai Facebook) tulee toimia häiriöttömästi. Suomessa lähetys- ja latausnopeudet eri internet-yhteyksillä ovat yleensä riittävät taajama- ja keskusta-alueilla. Maaseudulla ja erityisesti Pohjois-Suomesta on vielä paljon katvealueita ja heikkoja "kuuluvuusalueita".

Eletään Livenä ja seurataan maailmaa Diginä!

- Digi Tane -

#Livestream #Suoratoistolähetys #Suoratoistolähetys #YouTubelive #Webinaari